Yalova Milletvekili Temel Coşkun: engellilerimizin; kendine yeterli, üretken, özgür bireyler haline gelmelerini bu bağlamda toplumla bütünleşmelerini sağlayacak hizmetlerden

AK Parti Yaşlı ve Engelli Çalışma Grubu Üyesi, Yalova Milletvekili Temel Coşkun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yayınladı.

‘Ülkemizde, sosyal devlet anlayışı gereği engellilere engelsiz bir dünya sunmak için büyük değişimlerin ve paralelinde gelişimlerin yaşandığını’ ifade eden Yalova Milletvekili Temel Coşkun, “toplumsal hayatımızın içerisinde, engelli bireylerin hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri temel bir insan hakkıdır. Bu bağlamda, engelli insanlarımızın maruz kaldığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, istihdam yoluyla özgürleşmelerini sağlamak, yaşam koşulları ve bakım hizmetlerini iyileştirmek, ön yargılarla mücadele etmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak, millet ve devlet olarak en temel görevimizdir.

AK Parti olarak bizler, ‘sosyal devlet’ anlayışının gerekliliği içerinde konuya hassasiyetle eğiliyor, engellilerimizin; kendine yeterli, üretken, özgür bireyler haline gelmelerini bu bağlamda toplumla bütünleşmelerini sağlayacak hizmetlerden, azami ölçüde istifade etmesine dönük çalışmalar yapıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 12 sini oluşturan engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak, kendilerine yetebilen bireyler olarak hayatlarını sürdürmek için gerekli olan her desteği sağlamak “sosyal devlet” olmanın önemli bir gereği olduğu kadar AK PARTİ olarak bizim de temel hedefimizdir. Devletin sorumluluklarının yanında bireyler olarak hepimizin de bazı insani yükümlülükleri vardır. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızın engellilerimizi sevgi ve anlayışla kucaklamalarını ilaveten onların maddi ve manevi sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaları için özellikle bir fedakarlık göstermeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde engellerin kaldırılması ve engelli kardeşlerimizin sosyal entegrasyonun sağlanması mümkün olacaktır.

Engellilerimizi hayatın her alanında görmek isteyen bir partiyiz. Bu anlamda parti olarak her tür politikayı zaman kaybetmeden hayata geçiriyoruz. Sosyal politikalar konusunda dünyada örnek alınan bir ülke durumuna geldik. Burada sayın başbakanımızın bu konudaki duyarlılığı ülkemizi bu konuda kıskanılacak bir noktaya getirdi. AK Parti Hükümetleri bu alandaki merkezi bütçeden ayırdığı payı her yıl biraz daha artırmaya devam ediyor.

İstihdam, maaşların iyileştirilmesi, ulaşılabilirlik ve sosyal hayata katılım konusunda birçok ilke imza attık. Gelecek yıllarda daha güzel projelerle engellilerimizin kalkınmamıza olan katkılarını da görmüş olacağız. Genel merkezimiz, il ve ilçe teşkilatlarımız, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığımız ve engellilik konusunda paydaş diğer kurumlarımız örnek uygulamalar, çalışmalar yapmaya devam ediyor. Anayasamızda yaptığımız değişiklikle, engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık sağladık. Anayasa değişikliği ile engelli bireylerin yaşam standartlarını düzenleyen ve yükselten gerekli yasal düzenlemeleri birbiri ardına gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. İlk defa iktidarımız döneminde çıkarılan “Özürlüler Kanunu” ve beraberinde getirdiği yenilikler ile özürlü vatandaşlarımızın şartlarında önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. Engelli vatandaşlarımız açısından reform niteliği taşıyan evde bakım ücretini uygulamaya koyduk; çalışamayacak durumda olan ya da iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları ciddi oranlarda artırdık. Özel eğitim ihtiyacı olan tüm engelli vatandaşlarımızın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz yararlanmasını temin ettik.

Kendi namına çalışan engellilere ve bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkânı tanıdık. Engelli vatandaşlarımızın kamuda ve özel sektörde istihdamını sağladık, bu yönde teşvikler uyguladık, Cumhuriyet tarihimizde bir ilk niteliği taşıyan Özürlü Memur Seçme Sınavı’nı gerçekleştirdik. Sosyal Devlet ilkesini çok daha aktif, çok daha etkin bir şekilde işletmek suretiyle, yerel yönetimlerimizden vergi indirimlerine kadar, engelli kardeşlerimize hemen her alanda kolaylıklar sağladık.

Engelli vatandaşlarımızın sahip oldukları haklarını; hukukla, eğitimle ve istihdamla bir bütün olarak düşünerek insan onuruna yakışır bir hayat sürdürmeleri için kendileriyle beraber çalışmaktayız. Reform niteliğindeki yasal düzenlemelerle engelli kardeşlerimize beklentilerin üzerinde hizmet ve yatırım sürecimiz devam ediyor. Bu yılın Haziran ayı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı 46 branşta 600 engelli öğretmen kadrosu açmıştır. 2012 yılında yapılan Engelli Memur Seçme Sınavı ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yine bu yılın Mart ayı itibariyle ataması yapılan engelli memur sayısı 10 binin üzerindedir. Bugün gelinen noktada geçmiş yıllara nispeten oldukça yüksek sayıda engelli memur istihdamı sağlanmıştır.

Hükümet olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına öncelik vermeye, bu sorunların çözümüne ciddiyetle eğilmeye, engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını, her türlü talebini karşılamaya devam edeceğiz.

Sosyal hayata ve çalışma hayatına adapte olmak, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak, fiziksel ve zihinsel engellere bakılmaksızın her yurttaşımızın hakkıdır. Engelli yurttaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için toplumsal sorumluluğun, sosyal devlet olmanın, her şeyden önce insan olmanın gereği yerine getirilmelidir.

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasındaki en önemli husus, bu konunun mümkün olduğunca gündemde tutulması, bu konudaki toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesidir. Zira engellilik, bir sağlık meselesi olduğu kadar, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik veçheleri de bulunan çok boyutlu bir konudur. Dolayısıyla, bu konudaki sorunların çözümünde toplumun bütün kesimleri rol üstlenmeli, herkes elini vicdanına koymalı, herkes sorumluluk almalı, herkes gerekli hassasiyeti göstermelidir.

Yapılan tüm çalışmalarda amaç; engelli kardeşlerimizin toplumun her kademesinde engellerini aşmalarına yardımcı olmak ve böylelikle onları topluma kazandırmaktır. Bu çok özel ve anlamlı hafta dolayısıyla, toplumun her kesimini engelli kardeşlerimiz için daha fazla sorumluluğa ve hassasiyete davet ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmelerini diliyorum.

Dünya Engelliler Günü’nün engelliler konusundaki bilinç ve hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın gününü tebrik ediyorum” dedi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.