YALOVA PLATFORMU 1. YAŞINI KUTLADI

Bugün 1. yaşını kutlayan YALOVA PLATFORMU sabah kahvatılı toplantı ile Yalovalılarla buluştu. Buluşmada şimdiye kadar yapıkları faaliyetleri Dönem sözcüsü Özlem Morgül anlattı.

 

Özlem Morgül konuşmasında “Değerli basın emekçileri, değerli Yalovalılar,

 

 

Öncelikle Platformumuzun bu anlamlı gününde aramızda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Dünyamızda uzun yıllardır doğayı ve kentleri birer sahne, insanları ve tüm canlıları ise birer kukla haline getiren küresel bir oyun oynanmakta. İpleri ellerinde tutanların hep daha çok kazandığı; doğanın ise, içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte hep daha çok kaybettiği, azaldığı, yok edildiği bir oyun bu ve üzülerek söylemek isteriz ki bu oyunun sonunda salondan sağ çıkan kimse olmuyor.

 

 

 

Gerek Yalova ve Marmara bölgesinde gerekse tüm ülke çapında doğayı ve kentleri hiçe sayan kararlara, girişimlere, kanunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Doğaya ve yaşama öncelik veren; havamıza, suyumuza, toprağımıza, ormanlarımıza sahip çıkmadan hiçbir canlı yaşamın hayatta kalamayacağını kavramış politika ve politikacıları ise mumla arar hale geldiğimiz bir dönemdeyiz aynı zamanda. Bu hassasiyetlerimiz üzerine bundan yaklaşık 1 yıl önce, 25 Nisan 2013 tarihinde Yalova’nın çevre sorunlarına duyarlı sivil toplum kuruluşları olarak Yalova Platformu adı altında bir araya geldik. Platform bileşenleri olarak, Yürüyen Köşk’te bir basın açıklaması yaparak Yalova Platformu’nun kurulduğunu resmen deklare ettik. Platformun bileşenlerini ise Yalova Barosu Çevre Komisyonu, TEMA , MAG-Der, Nene Hatun Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Eğitim Sen, Paşakent Taşocaklarına Hayır Girişimi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Ekoloji Kolektifi, Tüm Emekliler Sen, Anadolu Eğitim Sen, Greenpeace Yerel Grubu, DOHAYKO, Yalova Elele Platformu, Samder ve Yalova Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı oluşturdu.

 

 

 Platformun ilk dönem sözcüsü seçilen Av. Safiye Yüksel bir yıl önce yaptığı konuşmada Platformun dayanışmayı geliştirmek, kamuoyunu çevresel risklere karşı uyarmak, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkımızı savunmak amacımız doğrultusunda hukuki mücadele vermek için kurulduğunu belirtmiş ve “Gerektiğinde sokaklarda sesimizi duyurmak için barışçıl eylemler yapmak, kamu kurumları ile sivil toplum arasında iletişimi sağlamak, katılımcılık ilkesinin hayata geçirilmesini sağlamak için faaliyetler düzenlemek platformumuzun sorumlulukları arasındadır” demişti. Geçen bir yıl içerisinde bu doğrultuda mücadelemizi sürdürmeye çalıştık ve bundan sonra da aynı doğrultuda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” demiştir.

 

 

Yalova Platformu olarak şu ana dek bu doğrultuda yaptığımız faaliyetleri kısaca özetlemek isteriz :

 

 

 * 20 Mayıs 2013 Termal Belediyesi’nde askıya çıkarılan Yalova Termal Turizm Merkezi’ne ait Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan 1/ 5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1 / 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve ilavesine plan notlarına Yalova Platformu olarak itiraz ettik.

 

 

 * 05 Haziran 2013 Dünya Çevre Günü nedeniyle Yalova Platformu bileşenlerinin ve halkın katılımı ile Gazipaşa Caddesi güzergâhında yürüyüş yapıldı ve “Yalova Sahipsiz Değil” başlıklı broşür dağıtıldı. Halk Eğitim Merkezi önünde sona eren yürüyüşte güncel sorunlara dikkat çeken bir basın açıklaması yaptık.

 

 

* 28 Eylül 2013 Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı’ nın katılımı ile “ Yalova’ da Orman Tahribatı ve Taşocakları” konulu bir konferans düzenledik.

 

 

* Yalova ili 1 / 25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin iptali davası 10.10.2013 ‘te açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08.04.2013 tarih ve 526/6254 sayılı kararıyla onaylanan Yalova İli 1/ 25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin , hukuka, kamu yararına ve kent planlama ilkelerine aykırı olması sebebiyle plan değişikliğinin iptalini istedik. Dava devam ediyor

 

 

* 21 Kasım 2013 Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Taşocaklarını İstemiyoruz” eylemine destek verdik.

 

 

* 07 Aralık 2013 Yürüyen Köşk yakınında bulunan ağaçların kesilmesi nedeniyle olay yerinde platform temsilcileri tarafından basın açıklaması yapılarak ağaç kesimini protesto ettik.

 

 

* 20 Aralık 2013 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasınca Arboretum arazisinin satışı işleminin iptali istemiyle Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde açılmış olan iptal davasına Yalova Platformu da müdahil olarak katılma talebinde bulundu. Bursa 3. İdare Mahkemesi 27.11. 2013 tarihinde platformumuzun müdahale talebini kabul etti.

 

 

* Aksa Kömür Yakıtlı Kojenerasyon Santrali Çed Olumlu Kararının İptali İçin Vefa Salman, Özcan Özel ve Bahar Doğan tarafından açılan davaya davacı yanında müdahale talebinde bulunuldu. Bursa 2. İdare Mahkemesi 01.04.2014 tarihinde müdahale talebimizin kabulüne karar verdi.

 

 

* 11 Ocak 2014 Halk Eğitim merkezi toplantı salonunda “ Yalova’ da İmar Sorunları ve Depremsellik “ konulu bir panel düzenledik. Panele konuşmacı olarak jeoloji mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ile Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı mimar Füsun Uyanık katıldı.

 

 

* 24 Ocak 2014 tarihinde Taşköprü’de gerçekleştirilen AKSA’ nın kapasite artırımı ile ilgili ÇED bilgilendirme toplantısına katıldık ve kapasite artırımının yaratacağı güvenlik risklerine dikkat çekerek bu konulara ilişkin itirazlarımızı dile getirdik.

 

 

* Yalova Belediyesi’nce Merkez ilçe genelinde yapılan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun iptali için dava açıldı. Arboretum alanı için bakanlığın koymuş olduğu 20 metre yapı yüksekliği sınırlamasının konulmadığı stad çevresinin yüksek yoğunluklu konut alanı olarak planlanmasının kamu yararına ve planlama ilkelerine aykırı olması nedeniyle söz konusu planların iptali istendi.

 

 

* Platformun kuruluşundan önce açılmış olan termik santral deneme izni iptal davası ile AKSA sağlık koruma bandı iptal davası da halen platform tarafından takip edilmektedir.

 

 

* AKSA fabrikasında 27.01.2013 tarihinde meydana gelen yangınla ilgili olarak sorumlular hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’ na suç duyurusunda bulunulmuş olup soruşturma süreci takip edilmektedir.

 

 

* 23 Şubat 2014 Platform temsilcileri tarafından su seviyesi ciddi bir şekilde düşen Gökçe Barajı ve çevresinde inceleme çalışması yapıldı ve susuzluğun sebebinin ekosistemleri yıkıma uğratan tahripkar politikalar olduğuna ilişkin basın açıklaması yaptık.

 

 

* 15 Mart 2014 “ Kentimize Sahip Çıkalım” başlıklı ve Yalova’ nın kentleşme ve çevre sorunlarına ilişkin önemli alt başlıkları, yerel seçimler öncesinde adaylara yönelik sorular şeklinde düzenleyen bir broşür hazırladık. Kent merkezi ile sokak ve caddelerinde toplam 2000 adet broşür dağıtılarak kamuoyunun dikkati bu sorunlara çekilmeye çalıştık.

 

 

* 2014 Yerel Seçimleri sürecinde platformumuzu ziyaret eden adaylarla görüşüp Yalova’ya dair tespit ettiğimiz sorunları dile getirdik ve çözüm önerilerini tartıştık. Şu artık çok iyi görülmektedir ki doğamız üzerindeki rant ve yıkım politikaları ve bu politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler arttıkça halkımızın bu konudaki hassasiyeti ve öfkesi de giderek artmaktadır. Yıkıcı HES Politikaları, nükleer projeler, termik santraller, maden faaliyetleri, taş ocakları, kentlerin, kamusal alanların inşaat sektörü eliyle nefes alamayacak hale getirilmesi ve diğer “çılgın projeler” ülkemizi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bir direniş coğrafyası haline getirmiştir..

 

 

Böylesi bir dönemde, Yalova Platformu olarak bir kez daha yineliyoruz: Gerek Yalova’mızda, gerekse ülkemiz ve dünyamızda kent ve çevre politikaları sadece belli bir kesimin çıkar amaçlı planları doğrultusunda değil, içinde yaşayan tüm canlıların ortak yaşamı ve lafta değil “gerçekten” sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek planlanmalıdır. Bu konuda karar alıcılar üzerlerine düşenlerini yapmadığı takdirde Yalova Platformu olarak doğamızı ve kentimizi riske atan, zenginliğini, tarihini, kültürünü yok eden, doğasını sömüren bütün kişi, kurum ve politikalara karşı mücadelemizi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğimizi ve doğamız için, yaşamımız için verilen bu haklı direnişin bir parçası olacağımızı bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” dedi.

 

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.