Öğretmen adaylarına müjde: 40 bin atama geliyor

EMRULLAH BAYRAK – ANKARA

5 Haziran 2014, Perşembe

Milli Eğitim Bakanlığı, 40 bin öğretmen ataması için kanun tasarısı hazırladı ve Meclis Başkanlığı’na gönderdi. Millî Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılan ‘Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na gönderildi.

25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye aşağıdaki ek madde eklendi: “Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı’na ilişkin bölümüne eklenmiştir. Öğretmen unvanlı kadrolardan 35 bin adedi ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından bin adedine, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 7’nci maddesi ve 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31/12/2014 tarihine kadar atama yapılır.”

40 bin öğretmen alacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, kanun tasarısının genel gerekçe bölümünde, “Çocuklarımızın bilgi çağının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek şekilde yetişmelerini sağlamak açısından Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 38’inci maddesinin ikinci fikrasında öğretmen kadrolarının branşlar esas alınarak norm kadro sayılarına uygun olarak okul ve kurumlara dağıtılacağı hükme bağlanmıştır. Ancak bunun yapılabilmesi için Bakanlığa tahsis edilmiş olan öğretmen unvanlı serbest kadro ile norm kadro sayılarının eşit olması gerekmektedir. 21/5/2014 tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı serbest kadro sayısı 824 bin 915 adet olup, dolu kadrolar ise 747 bin 26. Mevcut öğretmen sayısına, 71 bin 779 adet mevcut okul yöneticileri de dahil edildiğinde, toplam kadro sayısı 818 bin 805 adet olmaktadır. Bu durumda atama yapmak üzere kullanabilecek 6 bin 110 adet boş kadro mevcuttur. 21/5/2014 tarihi itibarıyla Bakanlık’ta fiilen görev yapan yönetici hariç çalışan öğretmen sayısı 747 bin 26, buna karşılık öğretmen normu ise 866 bin 128. Bu durumda norma göre 119 bin 102 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır.” denildi.

Bakanlık, “2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (İ) cetveli ile yükseköğretim kurumlarına (4 bin) ve diğer kurumlara (36 bin) olmak üzere toplam (40 bin) atama sayısı belirlenmiştir. Söz konusu atama sayısından Millî Eğitim Bakanlığı’na 2/1/2014 tarihli Başbakanlık Oluru ile (10 bin) ve 17/4/2014 tarihli Başbakanlık Oluru ile (5 bin) olmak üzere toplam (15 bin) kadro kullanım izni verilmiş, bu izinli kadrolardan (10 bin) adedi 2014 yılı şubat ayı öğretmen atamasında kullanılmıştır. Son yıllarda (60 bin) civarında öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. Mevcut boş öğretmen kadrolarının büyük çoğunluğunun bu atamalarda kullanılması ve 21/5/2014 tarihi itibarıyla (6 bin 110) adet boş kadro kalması nedeniyle ileride yapılacak atamaları karşılayacak yeterli sayıda boş öğretmen kadrosu bulunmamaktadır. Bu nedenle, ağustos ayı içerisinde yapılacağı açıklanan 40 bin öğretmen ataması ve ileride yapılabilecek öğretmen atamalarında kullanılacak yeterli sayıda boş kadro bulunmadığından (40 bin) öğretmen kadrosu ihdas edilmesine ve 2014 yılı öğretmen atamalarında kullanılması için (35 bin) ve diğer hizmet sınıflarında kullanılması için (bin) olmak üzere toplam (36 bin) kadro kullanım izni verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.