TOPÇULAR’DAN ZAFER BAYRAMI MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Yalova İl Başkanı Hasan Topçular,ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklama.

 

Büyük taarruzda Türk topraklarını parselleyenler ile bugün Türk topraklarını yok etmek isteyenlerin amaçları aynıdır.. “Türk milletini yok etmek isteyenlerin emelleriyle, bugün milletimizin birliğini, kardeşliğini bozmaya uğraşanların amaçları üst üste örtüşmektedir.

 

Müşterek tarih şuuruna dayanarak, kendi iradesiyle kıymet oluşturma özelliğine sahip olan Türk milleti için karşılaştığı zorluklar, ihanetler, yıkım ve kıyım girişimleri hiçbir zaman birlikte yaşama idealine zarar veremeyecektir.

 

Bugün yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen, şu vahim durumda, dünden aldığımız ilhamla, gelecekte daha huzurlu ve güçlü olacağımıza yönelik inancımızı hiçbir zaman kaybetmeden mücadelemize sonuna kadar devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz.

 

Dünyada var olmuş milletler içerisinde en şerefli ve en onurlu millet olan Türk milletinin kazandığı, eşsiz zaferler ve gururla bahsettiğimiz tarihimizin şanını bir gelinlik gibi süsleyen ve Vatan toprağımızın düşman işgaIinden kurtuIuşunu ulusumuzun bağımsızlığını müjdeIeyen 30 Ağustos Zaferi’nin 92. yıI dönümünü MiIIetçe birIik ve beraberIik içerisinde; buruk ama inanç ve coşkuyIa kutIuyoruz.

 

“30 Ağustos 1922’de kazanıIan Büyük Zafer, şanIı miIIetimizin eşsiz destanIarından biri oIarak tarihteki yerini aImıştır. Gazi Mustafa KemaI’in  önderIiğinde ve onun kahraman silah arkadaşları ile  kazanıIan  KurtuIuş Savaşımızın başarıya uIaşmasında en önemIi etken oIan bu Büyük Zafer’in ardında miIIetimizin istikIaI ve hürriyet aşkı; kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır”

 

 MemIeketimizi esir etmek isteyen düşmanIarı  mağIûp edeceğimize dair oIan güvenim ve inancım bir dakika oIsun sarsıImamıştır. Bence, bir miIIette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanIığın vücut ve beka buIabiImesi mutIaka o miIIetin hürriyet ve istikIâIine sahip oImasıyIa mümkündür.

Biz TürkIer tarih boyunca, Hürriyet ve İstikIaIe timsaI oImuş bir miIIetiz. UIusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk SiIahIı KuvvetIer Günü’nü kutIuyoruz. Büyük Taarruz Zaferi’nin 92. yıIdönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünIere geImesin de en büyük paya sahip oIan UIu Önder Atatürk’ü, tüm şehitIerimizi minnetIe ve saygıyIa anıyoruz.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.