SALMAN’DAN “REST’E REST” AÇIKLAMASI

Son Günlerde Yerel Basın’da “Rest’e Rest!” başlığı ile yer alan ve Samanlı, Safran, Kazimiye, Elmalık ile Hacımehmet köylerinin mahalle statüsüne dönüşmesi konusunda Başkan Vefa Salman’ın yazılı açıklaması aşağıdaki gibidir.

 

Yalova Merkez sınırlarına en yakın konumlanmış; Samanlı, Kazimiye,Elmalık, Safran ve Hacımehmet köylerinin mahalle statüsüne taşınması konusunun “Rest’e Rest” başlığı ile basına yansıması, yapmış olduğum açıklamanın doğru anlaşılmadığını fark etmemi sağlamış, konuyu kapsamlı şekilde kamuoyu nezdinde bir kez daha dile getirme gerekliliğini ortaya çıkartmıştır.

 

Günümüzde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler, köy statüsündeki yerleşim alanlarının gelişmesi ve değişmesine neden olmuş hukuki açıdan köy niteliğinin sürmesine karşın yapısal açıdan kırsal özelliklerini kaybettirmiştir. Açıklamanın konusu olan köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımız kent merkezinde çalışırken, alışveriş, eğitim, sağlık gibi hizmetleri de yine kent merkezlerinden sağlayabilmektedirler. Ayrıca söz konusu köylerin yapılaşmasına baktığımızda, yapıların çoğunlukla kırsal nitelikte olmadığı, vatandaşın tarım ya da hayvancılık yerine kentsel hizmetlerde çalıştığı görülmektedir. Dolayısıyla adı geçen köyler kentimizin birer parçası haline gelmişlerdir.

 

Önceki açıklamamda merkeze yakın köylerimizin mahalle statüsüne taşınmasının kentin zaruretlerinden biri haline geldiğinin altını çizmiştim. Bilindiği üzere Samanlı köyü örneğinde olduğu gibi; yol, kaldırım, su, çöp ve çevre temizlik hizmetinin Yalova Belediyesi yetki sınırları içinde yer almadıkları halde Belediye olanakları ile yürütüldüğü ortadadır. Buna karşın, sağlanan hizmet karşılığının Yalova Belediyesi’ne ödenmesi hususuna dikkat edilmediği ve; uzun zamana yayılmış 5-6 milyon liralık borcun tahsilinde güçlük yaşandığını belirtmek isterim. Yalova’da Belediye hizmetlerinin sağlanması Yalovalıların emlak, çöp ve temizlik vergisi, su parası gibi hizmet ve vergiler neticesinde gerçekleşmektedir. Benim bir Belediye Başkanı olarak Yalova merkezde yaşayan Yalovalılar tarafından bedelinin ödendiği bir hizmeti başka bir alana kaydırma hakkım yok. Bunu yapmam, yapamam ve yapmaya devam edemem. Çünkü bu ne çağdaş yerel yönetim anlayışına ne de adalete sığacak bir davranış olur.

 

Konu ile ilgili teknik detayların önemini de vurgulamak istiyorum. Kamu yararına ilişkin olarak alınacak kararların, sadece belediye sınırı içerisinde değil, kentin bütünü gözetilerek alınmasını gerekmektedir. Söz konusu köylerin, mahalleye dönüşmesi, kentin bütününün birlikte planlanması açısından önem arz etmektedir. Günümüzde gerçekleşen 3. Köprü, tersane alanları gibi büyük ölçekli yatırımlar, kentimizde büyük bir nüfus artışına neden olacaktır. Planlamada esas olan, bir alanın önce planlaması, daha sonra plana uyumlu olarak yapılaşmasıdır. Bu nedenle konuyla ilgili düşünce Belediye Meclisi’nde gündeme gelmiş, tüm meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş ve onların konuyla ilgili çalışma yapabilmeleri için Meclis üyelerimize Kasım meclis görüşmelerine kadar bir zaman tanınmıştır.

 

Bu köylerin belirli bir bütünlük içinde plana dahil edilmemesi, ileride, vatandaşın kendi imkanları ile yasadışı yapılaşmasına neden olacaktır. Bu kalitesiz ve sağlıksız yapılaşmanın daha sonradan planla düzen altına alınması neredeyse imkansız hale gelmektedir. Çünkü söz konusu yasadışı yapılaşmış alanlarda konutlar düzensiz olarak yer seçtiği için, yol, yeşil alan, sağlık, eğitim tesisi vb. donatı alanlarının ayrılması da olanaksız olmaktadır.

 

Bağlarbaşı Mahallesi örneğinde de görüldüğü gibi, plansız olarak gelişmiş alanlardaki en önemli sorun kalitesiz yapı stoğudur. Denetimden yoksun olarak gelişmiş alanlarda, özellikle kentimiz için en önemli konu olan “depreme dayanıklı yapılaşma”nın sağlanması da, imkansız hale gelmektedir.

 

Özetle, yalnızca günümüzdeki koşulları göre değil, gelecekteki nüfus artışını da dikkate alarak değerlendirdiğimizde, çöküntü alanlarından oluşan bir kente mahal vermemek için, günümüzde de kent merkezinin birer uzantıları olan Samanlı, Kazımiye, Elmalık, Safran ve Hacımehmet köylerinin, kent ile bütün olarak ele alıp değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Kimsenin şahsi durum gözeterek konu üzerinden polemik başlatmaya hakkı yoktur. Ancak hukuk çerçevesinde her vatandaşın itiraz hakkı vardır. Yalova’nın menfaati doğrultusunda alınacak her kararın arkasındayım.  

 

Kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.