YALOVA GİOSB’YE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ‘EVET’ DEDİ

Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını, TBMM Araştırma Komisyonu ve TBMM Genel Kurulu Kararı çerçevesinde, 18 Haziran 2008 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda verdiği Başbakanlık Basın Bülteni’nde de yayınlanan talimatıyla başlatıldı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Basın Bülteni’nde yer alan talimat da, “Tuzla Yan Sanayisinin, Yalova ve İzmit üçgeninde belirlenecek bir alanda kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmalıdır.

 

Gemi inşa yan sanayisini geliştirmek amacıyla ana makine, yardımcı makine, şaft, kovan pervane ve navigasyon cihazlarının üretimlerine ilişkin yatırımlar teşvik edilmelidir” şeklinde beyanat vermişti.

 

Yalova GİOSB Kuruluşu, Devlet Denetleme Kurulu Raporunda’da yer alıyor.

 

4562 sayılı OSB Kanunu kapsamında, devletin resmi kuruluşları ve temsilcileri tarafından, Yalova GİOSB Yer Seçim Komisyonu oluşturularak, oy birliği ile rapor düzenleniyor, yer seçimi kesenleştiriliyor.

 

 

Yer seçimi Komisyonu, 07.05.2009 tarihinde, Yalova Valiliği Toplantı Salonu’nda başlattığı çalışmalarda, Komisyon Üyeleri arasında yer alan Yalova İl Özel İdare Genel Sekreteri Sebahattin Kocatepe’nin, 26.02.2009 tarih ve M.77.Ö.İÖİ.0.73.00.00/794 sayılı yazısında, ‘belirtilen hususların dikkate alınması kaydıyla, OSB YERİ OLARAK TESPİT EDİLEN ALAN, ‘UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR’ şeklinde beyanda bulunuyor.

 

Raporda görevlendirilmiş olan Çiftlikköy Belediyesi temsilcileri ‘Yalova GİOSB için önerilen alan, ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ’İNCE UYGUN GÖRÜLMEKTEDİR” şeklinde görüş bildiriyor.

Yalova GİOSB, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, 07.02.2011 tarihli onay ve 275 nolu Sicil Kaydıyla, OSB Sicil Defterine işleniyor ve Yalova GİOSB ‘Hukuk Tüzel Kişiliği’ kazanıyor.

 

Yasa gereği GESAD – Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile kurulan Yalova GİOSB Kuruluşu, kamulaştırma kanunu kapmasında, yasal kriterlere uygun olarak yapılan çalışmaları başlatıyor.

 

Fiyat Tespit Komisyonu’nca, m2’si 8.00-15.00TL arası rayiç fiyat olarak belirlenen arazinin, arazi malikleri tarafından m2’sine, 50.00TL istiyor.

 

Fiyat Tespit Komisyonu tarafından, Uyuşmazlık Tutanağı düzenleniyor. Müteşebbis Heyet, 4562 sayılı OSB Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde, Fiyat Tespit Komitesi’nce belirlenen arazi bedelini, Yalova Halk Bankası’nda bloke ediyor.

 

İdarece (Yalova GİOSB) dava açılıyor ve Hukuk süreç devam ediyor.

 

20.02.2004 tarihinde, Anayasa Mahkemesi Kararıyla Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 4562 sayılı OSB Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Yapılan değişiklik kapsamında, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Çerçevesi’nde, yasa gereği Yalova GİOSB adına, Yalova Çiftlikköy Belediyesi tarafından, Fiyat Tespit Çalışması ve Kamulaştırma yaptırılması için Müteşebbis Heyet Kararı alınıyor.

 

Yalova GİOSB tarafından çalışmalar yeniden başlatılıyor.

 

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın seçilerek göreve gelmesiyle, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na, Yalova GİOSB’ için kamulaştırılacak arazilerin değer tespiti ile ilgili, Çiftlikköy Belediye Başkanlığınca, 04.08.2014 tarihli bir yazı gönderiliyor. Gönderilen bu yazıya, 12.09.2014 tarihinde, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bilimsel olarak hazırlanmış bir raporda Yalova GİOSB’nin kamulaştırılacak arazilerin m2 değerini 18.68TL olarak belirliyor. Raporun Yalova GİOSB ve Çiftlikköy Belediye Başkanlığı’na gönderilmesi sonucu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Yalova Valiliği, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (İlgili Kurumlar) bilgilendiriliyor.

 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın belirlediği, m2’si 18.68TL’lik değer tespit raporu açıklanır açıklanmaz, Çiftlikköy Belediyesi FİYAT TESPİT KOMİSYONU Üyeleri bir toplantı düzenliyorlar. (İLKE İŞLEKLAR, YELİZ S. İŞBECEREN, MESİYE SARISAÇ)’den oluşan Fiyat Tespit Komitesi, 10 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen bu toplantıda, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nca yapılan Rayiç Bedel Tespiti çalışmasının iptal ettirilmesi kararını alıyor. Aynı gün, Komitenin almış olduğu karar, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar imzalı bir yazıyla, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na gönderiliyor.

 

Çiftlikköy Belediyesince, önce talep yazısı gönderilip, RAYİÇ BEDEL Tespiti’nin Üniversite tarafından m2’si, 18.68TL olarak belirlendikten sonra, RAYİÇ BEDEL Çalışmalarının İPTALİ isteniyor.

 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na değer tespiti yaptırmak için karar veren Çiftlikköy Belediyesi ve organları, bu konuda aldıkları neticeyi, kamuoyu ile paylaşmadan, Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısının ikinci oturumumnda (16 Ekim 2014 Perşembe günü) Başkan Ali Murat Silpagar’ın başkanlığında meclis üyeleri oy birliği ile Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için kamulaştırılacak arazilerin fiyat tespitinden çekilme kararı alıyor.

 

Yalova GİSOB’nin kurulmasında, kanunlar çiğneniyor, yönetmelikler yerine getirilmiyor.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 6 yıl önce yapılması talimatında bulunduğu, Yalova GİOSB’de kamulaştırmada yaşatılan engellemeler, ülke ekonomisine olduğu kadar Yalova merkez olmak üzere, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerine istihdam alanında büyük darbe vuruyor. Haber: Ayhan Polat

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.