İL GENEL MECLİSİNİN NİSAN GÜNDEMİ BELLİ OLDU

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI NİSAN

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR

Toplantı Yeri   :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Tarihi :01/04/2015-Çarşamba

Toplantı Saati   :15.30

 

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından 3 İl Encümeni Üyesinin gizli oyla seçilmesi,
 2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonuna üye seçiminin yapılması,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

 1. DSİ 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda ve yüklenimi altında yapımı devam eden “İlimiz Çiftlikköy Çukurköy Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı” işine ait ÇED çalışmaları ‘PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Dan. Müh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’ tarafından yürütülmekte olup, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy ve Burhaniy Köyü sınırları içerisinde Burhaniye Deresi üzerinde yapılması planlanan ve bir Devlet yatırımı olan, kısa sürede tamamlanmasında kamu yararı görülen gölet yapımı için gerekli olan malzeme ve betonun temini amacıyla Çukurköy Göleti göl alanı içerisinde DSİ adına 2 yıllığına Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Hazır Beton Santrali kurma izni verilmesi,
 2. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, Milli Eğitim Müdürlüğünün; 44 77 31 00 00 09 1 2 00 -08- 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Gideleri faslındaki 000,00 ödeneğin, 44 77 49 00 00 09 1 2 00 -08- Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Gideleri faslına, 44 77 31 00 00 09 5 0 45 -08- 06 5 Merkez Özel Eğitim Okulu Yapım projesi faslındaki 512.292,00 ödeneğin ise, 44 77 49 00 00 09 5 0 00 -08- 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideleri faslına aktarılması konusunun görüşülmesi,
 3. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talep yazılarının ekindeki tabloda belirtilen 7 kalem faaliyetin yürütülmesinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden 000,00 ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. Yalova İli, Merkez İlçe, Kurtköy Köyü Muhtarlığının İl Özel İdaresine sunmuş olduğu talep dilekçesine istinaden; 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince, Kurtköy Aksular Mevkii, Alay Suyu’nun, doğal haliyle veya kurulması planlanan su dolum tesisi fabrikasında işlenerek içme suyu olarak satılmak üzere Kurtköy Muhtarlığına kiraya verilmesi konusunun değerlendirilmesi,
 2. İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 19.01.2015 tarih ve 42429814-801.01.03-342 sayılı talimatlarına istinaden; 2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda İçişleri Bakanlığı için T cetvelinde yer verilen ve finansman kaynağı İl Özel İdaresi bütçesi olup, Valilik Makam Hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet binek otomobilin satın alınması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,
 3. Bakım, onarım ve temizliğinin belediye tarafından yapılması koşuluyla, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait; İlimiz, Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi, (Paşakent Kalıcı Konutları) A ve B Blokta boş bulunan işyerlerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerde  kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesini (f) bendi uyarınca Yalova Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakee edilmesi,

 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince, turizm belgeli tesisler, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunan tesisler ile turizm merkezlerinde kullanılan jeotermal kaynaklar için su kullanım bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 2. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin’ Sürekli İşçi Kadroları başlıklı 13. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ve aynı Kanunun 36. maddesi gereğince hazırlanan ve yazı ekindeki cetvellerde belirtilen Sürekli İşçi Kadrosu İhdas ve Değişikliği teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 3. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresinin Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, 22 pafta, 1254 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerdeki taşınmazın sürekli gelir getirici yatırım hizmetlerinde değerlendirilmesi için İl Genel Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 164 numaralı kararına istinaden, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinden alınan hizmet sonucu hazırlanan raporda belirtilen yatırım önerilerinden uygun olanının karara bağlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporun, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunulması,
 3. Dilek ve temenniler,
 4. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

 

 

Yaşar DEMİREL

İl Genel Meclis Başkanı

ibrahim sevinçler

ibrahim sevinçler

5 Ekim 1951 Yılında Koçana doğumlu olan ve ne yazık ki 2 Nisan 2021 yılında hayat dersini bitirmiştir. Ses, Resim Sanatçısı, Gazeteci ve 1. Derece Devlet Memuru Emeklisi.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.