YTSO’DAN GESAD AÇIKLAMASI

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ( YTSO ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol ÖNDEROĞLU yapmış olduğu yazılı açıklama ile Gemi Sanayicileri Derneği  ( GESAD ) hakında yapılan yanlış haberlerle ilgili açıklama yapmıştır.

 

Birol ÖNDEROĞLU yaptığı açıklamada; “bazı haber sitelerinde Gemi İhtisas OSB, YTSO, TOBB Başkanımız ve Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız’ın da isimlerinin yer aldığı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

 

Bilgileriniz olduğu üzere Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 04.02.2011 tarihinde sicil kayıt defterine “Sicil No: 275 ile işlenerek tüzel kişiliği tescil edilmiştir. Kurucu ortakları %87 katılım payı ile İstanbul ve Marmara Ege Akdeniz Karadeniz (İMEAK) Gemi Sanayicileri Derneği (GESAD)ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin 8. Maddesi doğrultusunda %13 katılım payı ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası olmuştur.

 

Yaklaşık 140 hektarlık tamamı özel mülkiyete ait olup 2 parselden oluşan OSB kuruluş yeri olarak sınırları Bakanlık tarafından kesinleştirilen taşınmazın Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine göre bedeli mukabilinde satın alınmasına yönelik mülk sahipleri ile yapılan görüşmede uzlaşma sağlanamamış ve alınan kamu yararı kararı doğrultusunda Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, 1636 parsel sayılı 356.102,05 M² lik küçük olan parsel için kamulaştırma davası açılmıştır.

 

Mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma bedeli İİMEAK Gemi Sanayicileri Derneği (GESAD) tarafından verilen süre içerisinde depo edilmemiş, bu nedenle dava mahkemece reddedilmiştir. karar Yargıtay denetiminden de geçmek suretiyle kesinleşmiştir.

 

17.06.2014 tarihinde Yalova Gemi İhtisas OSB alanı içerisindeki arazilerin OSB’ye devri konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ramazan Yıldırım’ın gözlemci olarak katıldığı toplantıda ise meselenin 3 ay içinde neticelendirilmesi kararlaştırılmış ise de bunun gerekleri de GESAD tarafından yerine getirilmemiştir.

 

Haber metninde belirtilen Sayın Bakanımızın fiyat belirlenmesinde taraf olduğu iddiası kesinlikle doğru olmayıp, Bakanlık yetkilileri sadece yatırımın tamamlanması için toplantıya gözlemci olarak iştirak etmiştir. Ayrıca Sayın Bakanımızın Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’na konu ile ilgili herhangi bir baskı unsuru yaratacak telkini ve tavsiyesi olmamıştır. Sayın Bakanımız konunun YTSO Yetkili kurullarında değerlendirilerek yatırımın ilimize kazandırılması yada bu yatırımın yapılamayacak olması halinde ise gerekli olan tedbir kararlarının alınması gerekliliğini ifade etmiştir. Sayın Bakanımız ile ilgili olarak yukarıda isimlerini bahsettiğim haber sitelerinde yapılan yorumlar asılsız ve mesnetsiz iftiralar olup, bu haberi yapan kişi ve kurumları da kınadığımızı belirtmek istiyorum.

 

Doğal olarak ilimize yapılacak olan yatırımlar konusunda mensubu olduğumuz TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’ na Gemi İhtisas OSB’nin son durumu hakkında bilgi aktarılmış olup, mevzuat çerçevesinde yapılması gerekenler konusunda karşılıklı fikir alışverişimiz haricinde herhangi bir başka görüşme ve yorum olmamıştır.

 

Odamız, İlimiz ve Sektör açısından hayırlı olacağı mülahazasıyla OSB mevzuatı gereği böyle bir İhtisas OSB kuruluşunda yer aldı ise de; geçen süre içinde GESAD ‘nin Gemi İhtisas OSB’nin hayata geçirilmesi yönünde hazırlıksız olduğu görülmüştür. Bu süreçte yaşanan gelişmelerin odamızın, üyelerimiz ve kamuoyu nezdinde itibarına ve kurumsal kimliğine zarar veren bir hal aldığı gözlemlenmiştir.

 

Bu nedenden dolayı kamulaştırma işlemi GESAD tarafından bir türlü yapılamayan Organize Sanayi Bölgesi arazisinin başka yatırımlar içinde değerlendirilmesi gerektiği yetkili organlarımızda konuşulmuştur. Uzun yıllardır süren fiyat anlaşmazlığı her iki tarafı da mağdur etmiş olup, bu anlaşmazlığın bir an önce sona erdirilerek ilimize yeni yatırımların yapılması için çalışmalarımıza devam edeceğimiz hususunu kamuoyunun bilgisine sunarım.” dedi.

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: