PROF. DR. HÜSEYİN YILDIRIM “DEĞİŞİM BİZİMLE BAŞLAYACAK”

Yalova Üniversitesi Rektör Adayı, Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım düzenlediği basın toplantısındaki açıklamasında; “Yalova Üniversitesi ülkemizin en güzide kurumlarından biridir. Yalova kentinin coğrafi konumu, kültürel birikimi ve eğitim seviyesi Yalova Üniversitesi’nin kıymetini bir kat daha arttırmaktadır. Böylesine önemli bir kentte varlığını sürdüren Yalova Üniversitesi, akademik ve idari personeli ile daha nitelikli ve özgün olmayı hak etmektedir.

 

VİDEO HABERİMİZ HAZIRLANIYOR PROF. DR. HÜSEYİN YILDIRIM’IN KONUŞMASININ TAMAMINI İZLEYEBİLİRSİNİZ.

 

 

Zaman; üniversitemizi personeliyle ve Yalova halkıyla birlikte büyütme, geliştirme, üst seviyede araştırma ve eğitim yapan örnek bir üniversite haline getirme zamanıdır. Geçen sekiz yıllık süreç bizler ve tüm Yalova için önemli deneyimler kazandırmıştır. Bu deneyimlerle birlikte hedefim; üniversitemizi ülkemizde hatırı sayılır, sonra Dünya’da tanınır, evrensel bir üniversite haline getirmektir.

 

Koyduğumuz hedefin kolay olmadığının farkındayım. Ancak “İlkeleri, İdealleri ve Hayalleri Olmayanlar Hayatta Başarılı Olamazlar”. Yalova Üniversitesi’ni hep birlikte gösterdiğimiz hedefe taşıyabilmek için ilkelerimizden güç alarak, ideallerimizi somut projelerle ete kemiğe büründürerek, hayal etmenin ufku ve heyecanıyla yola çıkıyorum. Tüm Yalova Üniversitesi mensupları ve kıymetli Yalovalılardan bana destek olmalarını ve bu idealimi paylaşmalarını bekliyorum.

 

 

 

“YALOVALI YALOVA ÜNİVERSİTESİ”

 

 

Üniversitemizi bahsettiğim çizgiye taşımaya çalışırken Yalova Kenti ile ilişkilerimize özel önem veriyorum. Öncelikli olarak Yalova’mızı bir üniversite kenti haline getirmek istiyorum. Rektör adaylığı seçim kitapçığımda da bu projemi ilan ettim. Buna göre; “Üniversite Şehri Yalova” hedefindeki temel amacım; Yalova Üniversitesi ve Yalova kentinin yükseköğrenim için ideal bir bölge olduğu fikrini yaygınlaştırmak ve “Üniversite Şehri Yalova” imajını oluşturmaktır.

 

Dikkat edeceğim bir başka husus ise, Yalova Üniversitesi ile Yalova Kenti arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir şekilde yeniden düzenlemektir. Takdir edersiniz ki bugüne kadar yaşanan dönem şu veya bu sebepten dolayı çok sağlıklı ilerlemedi. Söz konusu ilişkiler ağının onarılması için elimden geleni yapacağım. Bu sürece Yalova’da yaşayan kentdaşlarımız ve Yalova’mızın tüm kamu kurumları dahildir.

 

Yalova Üniversitesi ve Yalova Şehri ilişkilerini yeniden düzenleme çalışmalarını beş temel başlık altında sınıflandırdım:

  1. i) yerel politik aktörler ile ilişkiler,
  2. ii) yerel kamu kurumları ile ilişkiler,

iii) yerel halk ile ilişkiler,

  1. iv) yerel medya ile ilişkiler,
  2. v) Yalova’nın ulusal ve uluslararası platformda tanıtım misyonerliği.

 

Tüm Yalova halkının “bizim üniversitemiz” diyebileceği yeni bir Yalova Üniversitesi oluşturacağım. Söz konusu beş temel başlığımın içeriği ise şu şekilde ifade edebilirim:

 

“DEĞİŞİM BİZİMLE BAŞLAYACAK”


1 – Yerel Politik Aktörler İle İlişkiler

 

Yerel siyasetle kavga etmemek en temel prensibim olacaktır. Üniversitenin özgül ağırlığını koruyarak, dengeli bir ilişki kuracağım. Genel ülke siyaseti ve kentin iç dinamiklerini iyi okuyan bir anlayış benimseyerek, üniversitemizin; ülkenin olduğu kadar kentinde bir parçası olduğu unutmayacağım.

 

Siyaset kurumları siyaset üretmekle sorumlu iken, üniversitelerin bu konudan tamamen uzak kalması düşünülemez. Üniversiteler, bir yandan kendi siyasetini üretirken diğer yandan ülke meselelerine dair açıklamalar yapabilir. Ancak bu açıklamalar tarafgir olmaktan uzak, düşman üretmeyen bir dil ve tamamen bilimsel bir yaklaşımla olmalıdır.

 

Buna göre üniversitemizi, “siyaseti dizayn etmeye çalışan kurum” olmaktan uzaklaştıracak, önceliği bilim üretmek olan bir kurum haline getireceğim.

 

 

 

2 – Yerel Kamu Kurumları İle İlişkiler

 

Üniversiteler özerk yapılı kurumlardır. Kentteki hiçbir kurumla ast-üst ilişkisi yoktur. Hiçbir kurumla doğrudan ilişkisi olmaması, bu kurumlara karşı davranışlarımızın “buyurgan” olması hakkını bizlere vermez. Yeniden yapılanma sürecinde tüm kurumlarda işlerimizin sorunsuz yürümesi sağlayacağım.

 

Kentteki tüm kamu kurumları devletin birer parçasıdır ve bütün halde anlamlıdır. Her kuruma ihtiyacımız olduğu gerçeğinden hareketle, bilim üretmek için var olan bir kurum olarak ilişkilerimizi yeniden tanımlayacağım.

 

3 – Yerel Halk İle İlişkiler

 

Üniversiteler o kentte yaşayan insanlar için bir gurur kaynağıdır. Bir insanın kentindeki üniversitesiyle gurur duyabilmesi için öncelikle aidiyet duygusunun sağlanması gerekir. Kentte yaşayan insanlardan kopuk ve kentsel sorunlara ilgisiz bir üniversitenin başarılı olması zordur. Öncelikle Yalovalılarla ilişkileri yeniden tesis edecek ve birlikteliği sağlayacağım.

 

Söz konusu birlikteliği çeşitli vesilelerle üniversiteyi halka açma, tanıtım günleri yapma, kent içi organizasyonlarda yer alma, üniversite adayı öğrenci ve ailelerle buluşma vb. şeklinde gerçekleştireceğim. Buna göre; Yalova liseleri için özel tanıtım günleri gerçekleştirecek ve kentimizin başarılı gençlerinin kendi üniversitelerinde yüksek öğrenim görmesi sağlayacağım.

 

Yalova Üniversitesi aynı zamanda Yalova halkının üniversitesidir. Benimle birlikte köklü bir değişim gerçekleşecek ve Üniversite- Halk birlikteliği sağlanacaktır. Halkın sosyal, ekonomik ve sektörel ihtiyaçları, üniversitemizin temel gündemini oluşturacak, istihdamın arttırılmasından, araştırma faaliyet alanlarının belirlenmesine kadar tüm süreçlerde Yalovalıların ihtiyaçlarını ön planda tutacağım.

 

Ayrıca üniversitemizde bir kariyer merkezi oluşturarak, Yalovalı gençlerin gelecek planlamalarına yardımcı olacağım. Söz konusu kariyer merkezi, özgeçmiş (cv) hazırlamadan tutunda, sektör ve iş gücü eşleştirmesine, sınav tercihlerinden, kent ve üniversite bilgilendirmelerine kadar geniş bir yelpazede çalışacak. Artık Yalovalı gençlerin geleceğini her birlikte planlayacağız.

 

Yalova’nın yetiştirdiği değerleri Yalova halkının hizmetine sunmaya aracılık etmeye çalışacağım. Belirli aralıklarla üniversitemiz öncülüğünde “Yalova Kariyer Günleri” planlanacak ve Yalova’nın yetiştirdiği önemli kişiler bilgi ve birikimlerini gençlere aktarma fırsatı bulacak.

 

4 – Yerel Medya İle İlişkiler

 

Medya tüm kurumlar için en önemli argümanlardan biridir. Medya bir kurumu görünür kılmanın en etkili yöntemidir. Yerel ve ulusal medya kuruluşlarıyla ilişkileri düzenleyecek ve üniversitemizin basın yayın birimini mutlaka güçlendireceğim. Fısıltı şeklinde yayılan haberlerin önüne geçecek, yerel medya mensuplarıyla belli aralıklarla bilgilendirme toplantıları yapacağım. Üniversitenin her birimini medyanın denetimine açık tutarak  dedikodu üzerinden haber olmanın önüne geçeceğim.

 

Üniversitemizin ulusal başarılarını medyaya daha çok haber olarak servis edecek, web sitemizi güncel ve güçlü veri akışı sağlayan bir hale getireceğim. Servis edilen haberleri arşivleyerek kurum hafızasını oluşturacak, gerektirdiği takdirde yapılan yanlış haberlerle ilgili “Basına Duyuru” şeklinde açıklamalar yapacağım.

 

Ayrıca üniversitemiz temsilcileri yerel radyo ve televizyon kanallarında periyodik olarak yer alacak, Yalova halkı için daha görünür, hissedilir ve yakın olacaktır. Bu programlarda öğrenci sorularını kabul edecek, şeffaf bir yönetim tarzı oluşturacağım.

 

Medya konusunda yerel basın benim için çok önemli bir yer tutmakta. Yerel basına kendini ifade edemeyen bir üniversitenin, ulusal platformda kendini doğru ifade etmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Buna göre yerel basın ile ilişkilerimizi normalleştirdikten sonra tüm Yalova değerlerini kapsayan bir anlayışla, ulusal olarak Yalova’mızı tanıtmaya ve hizmet etmeye devam edeceğim.

 

5 – Yalova’nın Ulusal ve Uluslararası Platformda Tanıtım Misyonerliği

 

Yalova Üniversitesi her yıl bünyesine kattığı ve mezun ettiği binlerce öğrencisi ile hali hazırda Yalova kentinin en büyük reklam kurumudur. Üniversitemizde yükseköğrenime başlayan öğrencilerin hayatında Yalova silinemeyecek bir etkiye sahip olmakta ve bir ömür sürecek gönül köprüsü kurulmaktadır. Ortaya koyacağım projelerimle bu bilinci daha da yükseltecek ve bir tanıtım elçisi gibi hareket edeceğim.

 

Söz konusu tanıtım, kimi zaman ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara ev sahipliği yaparak, kimi zaman ise öğrenimi devam eden ve mezun öğrencilerimizin katılabileceği “Yalova Eğitim Günleri” şeklinde organizasyonlar gerçekleştirilerek sağlanacaktır. Ancak şu unutulmamalıdır ki en iyi tanıtım mezun edilen nitelikli öğrenci ile olur. Bu bakımdan eğitim kalitesi çok daha yukarılara çekeceğim.

 

Üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası bazda daha fazla bilimsel toplantıya katılımını teşvik edeceğim. Çünkü bu katılım benim için aynı zamanda Yalova’nın tanıtımı demek. Öğretim elemanlarımız bulundukları bilimsel toplantılarda Yalova Üniversitesi adına yer almakta ve Yalova’yı temsil etmektedir. Katılım oranlarının yukarılara çekilmesi aynı zamanda Yalova’nın da daha fazla tanınması ve bilinmesi anlamına gelmektedir.

 

Ayrıca Erasmus, Farabi gibi öğrenci değişim programlarından öğrencilerimizin daha fazla faydalanmasını sağlayacağım. Her giden öğrenci, aynı zamanda karşılığında gelen bir öğrenci demektir. Ülke içinden ya da ülke dışından gelen her yeni öğrenci, yeni bir tanıtım elçisi demektir. Bu bakımdan öğrenci değişim programlarına özel önem vereceğim.

 

Bir projemiz de Yalova Kent dinamikleriyle birlikte ortaklaşa yapmayı planladığım “Yalova Araştırmaları Enstitüsü”dür. Bu enstitü aracılığı ile “Yalova Kültür ve Tarih” araştırmaları gerçekleştirilerek, Yalova’nın edebiyatından sanatına, folklorundan coğrafyasına kadar pek çok alanda bir arşiv oluşturacağım. Daha sonraki hedefim “Yalova Külliyatı” çalışmasını hazırlayarak ve Yalova’nın geçmişini bizlerden sonraki nesillere aktarmak olacaktır. Söz konusu külliyat çalışmasını belirli başlıklar halinde hazırlayacak ve Yalova halkının takdirine sunacağım. Örneğin: “Yalova ve Sanat”, “Yalova ve Edebiyat”, “Yalova ve Spor” vb…

 

“YALOVA İÇİN YALOVA ÜNİVERSİTESİ”

 

Üniversitemiz için ne yapabiliriz diye düşünürken bir yandan da “Yalova’mız için ne yapabiliriz” derdine sahip bir Yalova Üniversitesi yönetimi oluşturmak için elimden geleni yapıyorum. Yalova’nın sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kamu kurumları, dernek ve vakıfları dahil istisnasız herkese kapım açıktır. Yalova’yı kendine dert edinen herkesle birlikte olmaya, kentimize hizmet etmeye hazırım.

 

Çağrım; Yalova’da yer alan tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireyleredir. Birlikte proje yapmaktan, kentimizin tüm sorunlarını istişare etmekten, bu konuda emek sarfetmekten asla kaçınmayacağım. Yerel dinamiklerin tamamıyla herhangi bir ön şart olmaksızın birlikte çalışmaya gönüllüyüm.

 

“DEVLETİMİZİN POLİTİKASI NE İSE GEREĞİNİ YAPMAKTAN ASLA ÇEKİNMEYİZ”,

 

“AMACIMIZ 2023 VİZYONU HEDEFLERİNE ULAŞMAK”

 

Çabam bilim üreten, kentiyle bütünleşmiş bir Yalova Üniversitesi oluşturmak içindir. Zaman zaman bizlerinde kulağına geliyor. Malumunuz paralel devlet yapılanması meselesi… Şunu çok açık yüreklilikle sizlerin aracılığı ile bir kez daha söylüyorum: Yalova Üniversitesi devletimizin ve milletimizin hizmetindedir. Devletimizin politikası ne ise özenle onu uygulayacağım. Bu konuda hiçbir çekincem yoktur. Ülkemizin 2023 vizyonu hedeflerine ulaşabilmesi için her türlü katkıyı vereceğim. Üniversitemizde ne paralel devlet yapılanması ne de bir başka illegal yapılanmaya kesinlikle izin vermeyeceğim gibi her türlü mücadeleyi sergileyeceğim. Yalova Üniversitesi ülkesine ve milletine hizmet etmeye kendini adamış, Yalova’da yaşamaktan gurur duyan akademisyen ve çalışanlardan oluşacak. Bu duygunun dışında hesabı olan hiç kimse benimle birlikte olmayacak.

 

Sonuç olarak Yalovalılardan beklentim; Yalova Üniversitesine sahip çıkmaları ve “bizim üniversitemiz” olgusunun yerleşmesi için bana yardımcı olmalılardır. Çünkü Yalova Üniversitesi Yalova Kenti ile birlikte anlamlı olacaktır. El birliği ile üniversitemizi ve kentimizi hak ettiği noktaya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. “Artık değişimin vakti geldi ve bu değişim bizlerle birlikte hayat bulacak”. Davetimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, sevgilerimi ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalınız…” dedi.

 

“DEĞİŞİM BAŞLIYOR, HAZIR MISIN YALOVA?”

 

“YENİ REKTÖR YENİ VİZYON YENİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ”

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.