ÇALIŞTAYA YALOVA’DAN ARSLANHAN KATILDI

21/22/23 Ekim 2016 tarihlerinde Devlet Personel Başkanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle Bursa’da düzenlenen Kamu Personelinin Değerlendirilmesi çalıştayına Yalova’dan Murat Arslanhan katıldı.

 

3 gün boyunca Türkiye’nin çeşitli illerinden bir çok kişinin katılım gösterdiği Kamu kurumlarının istihdam etmiş olduğu memur, işçi, sözleşmeli personel, geçici işçi, taşeron personel vb. farklı statülerdeki personelinin, istihdam statüleri, mesleğe alım yöntemleri, ödül/ceza/değerlendirme sistemleri, üst yöneticilerin seçilme ve atanma usullerinin ülkemizdeki mevcut halinin gelişmiş ülke uygulamalarıyla kıyaslanarak oluşturulacak yeni model taslakları konularından oluşan çalıştay 21/22/23 Ekim 2016 tarihlerinde Devlet Personel Başkanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle Bursa’da düzenlendi.

 

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

 

Çalıştay hakkında bir açıklama yapan Murat Arslanhan “Söz konusu çalıştayda 6 ana başlıkta çalışma grupları oluşturulmuş 6. Grupta görev alarak Kamu Personel sistemindeki eksiklikler ve beklentilerimiz hakkında fikir ve düşüncelerimizi dile getirdim. Değişmesi söz konusu olan Kamu personel sisteminin en iyi şekilde hayata geçmesi için çalışmanın ışık tutmasını temenni ederim.” Dedi.

 

KATILIM YOĞUN OLDU

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun  katılımıyla gerçekleşen çalıştaya  MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali YALÇIN, TÜRKİYE KAMU-SEN Genel Başkanı İsmail KONCUK, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye KÖSE , TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender ASLAN, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Vali) Dr. Mehmet TEKİNARSLAN gibi isimlerin yanı sıra akademisyenler bürokratlar ve STK temsilcileri katıldı.

 

Çalıştayda; Kamu Personel Statüleri, Kamu Personel Alım Sistemi ile Personel Dağılımında Denge, Kamu Personel Ücret Sistemi, Kamu Personelinin Değerlendirilmesi, Ödül ve Cezalandırılması, Verimliliği, Esnek Çalışma, Kamu Personelinin Yetiştirilmesi, Kamuda Terfi Sistemi, Unvan Değişikliği, Üst Düzey Yöneticilik ve Sosyal Nitelikli Atamalar değerlendirildi.

 

MEVZUAT İÇİN MODERN BİR MODEL

 

Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon memur, 16.000 hakim ve savcı,130.000 akademik personel, 120,000 sözleşmeli personel, 345.000 işçi, 22.500 geçici personel, 240.000 askeri personel olmak üzere yaklaşık 3.4 milyon kamu personeli istihdam edilmektedir. Bu personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 926 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Kanunu, 399 sayılı KHK, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu gibi özel düzenlemelerle yürürlüğe girmiş farklı mevzuata göre istihdam edilmektedir. Ülkemizde 1960 lı yıllardan sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatla yürütülen kamu personel sistemini günümüz modern insan kaynakları ve liyakat anlayışına göre yeniden değerlendirilerek yeni bir modelin oluşturulmasına altyapı oluşturacak fikirlerin hayata geçirilmesi bu Çalıştayın amacını oluşturdu.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.