YENİ KORONAVİRÜS TETBİRLERİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30.04.2021 günü Vali Muammer EROL başkanlığında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.04.2021 tarih ve E.7770 sayılı Genelgesi kapsamındaki tedbirler gündemi ile toplanarak;

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmış ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 7756 sayılı Genelgesiyle belirlenerek Valilere duyurulmuştur.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 7756 sayılı Genelgesi 2.1. Maddesinde kamu görevlilerinin şehirlerarası seyahatleri ilgili olarak “Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.” denilerek, zorunlu kamusal görevlerin ifası kapsamında görevlendirilen kamu görevlilerinin kimlik kartı ve görev belgesi ibraz etmek kaydıyla şehirlerarası seyahat kısıtlamasında muaf tutulacakları hükme bağlanmıştır.

Yine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve 7756 sayılı Genelgesi ekinde yer alan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler listesinin 29 uncu sırasında “Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,” denilerek, bu tür sportif faaliyetlerin devamına imkan sağlanmıştır.

Bu doğrultuda;

  1. Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin gerekse profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) bu kapsamda her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak olup ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,
  1. Toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak, kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanmasına,
  2. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde de 1 inci madde gereğince gerekli kontrol yapılacak, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek, ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,

Ayrıca;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz 10.12.2020 tarih ve 94 No’ lu kararla; Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler için kararlaştırılmış tedbirlerin 29.04.2021 saat: 19:00’ de başlayıp 17.05.2021 saat: 05:00’ de sona erecek olan Tam Kapanma Tedbirleri kapsamındaki günlerde de aynen uygulanmasına,

Çalıştıkları kurum amirinden onaylı belge almaları koşulu ile; esnek mesai ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sağlık çalışanlarının evlerinde günlük olarak çocuk/yaşlı/hasta bakımı hizmet veren kişiler ile sağlık personelinin işe gidiş gelişlerinde naklini sağlayan kişiler (eş, çocuk v.b.) muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olarak kısıtlamadan muaf olmasına,

Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Oy birliği ile karar verildi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.