KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR? NE DEĞİLDİR?

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yalova Temsilciliği Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdiler.

Kentsel dönüşüm;

Adı üzerinde kentin yenilenmesi demektir ;yalnızca Bina yenilemek değil,

Kentin tamamının kamusal rant kazanması demektir; Kişilerin ve ya kurumların değil,

Kentin tamamında optimum nüfus dengesini gözeten bütünsel çalışmayı üretmektir ; Bölgesel kat artışlarıyla bölgeye nüfus yığmak değil,

Mevcut nüfusla bölgenin yeşil alanlarını arttırmaktır; Kat artışı verebilmek için yeşil alan arttırmak değil,

Topoğrafya ,İklim vb. kriterlere göre bölgesel kat artışı kararlarını doğru verebilmektir; Mevcut yapı stoğuna kat artışıyla rant sağlayarak müteahhitleri iştahlandırmak değil,

Mevcut planda yaşanan kent problemlerini (Ulaşım vb.) ortadan kaldırmaktır;Nüfus artışıyla yeni bir problem eklemek değil.

Teşvik edici programlarla, vatandaşa artı sunmaktır; vatandaşın mülkiyetine müteahhiti ortak etmek değil.

Bu bağlamda kentsel dönüşüm ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR; SORUN ÜRETMEK DEĞİL.

Her toplumda olduğu gibi yaşayış biçimleri, bölgenin sosyokültürel etkileri sonucunda şekillenir. Toplumumuz geçmişten bu yana günlük yaşamını, avlulu ev plan şemasına sahip Türk evlerinde sürdürmüştür. Ancak sanayileşme ile beraber yeni yaşam şekilleri türemiş ve yeni tip konut ihtiyaçları doğmuştur. Konutlarda sanayileşme ile birlikte gerçekleşen mimari ve tasarımsal etkiler, kent kimliğimizi gün geçtikçe kontrol altına alınması zor hale getirmektedir.

Eskiden büyük avlulu Türk evlerinde düzenlenen sofralar, yerini günümüzde usülsüz balkon kapamalarıyla sağlanan geniş mutfaklara taşınmış; büyükçe avlular doğa ihtiyacını karşılama amaçlı bitki örtülü teras çatılara evrilmiştir. Kent üzerinde rant hedefli bir çok proje sebebiyle bütünsel kent hareketleri engellenmiş ve tasarım gün geçtikçe dar alanlara hapsedilmiştir.

Cumhuriyet döneminde oluşturulan kent planlarımız yatay ve düşeyde uzanan ana akslar üzerinde inşa edilmiş; ancak korunması ve geliştirilmesi mümkün olamamıştır. Doğu-Batı aksı üniversite alanları ile, kuzey ve güney aksı ise sanayii alanları ile sınırlandırılmıştır. Kentin deniz seyir planlaması fatih caddesi üzerinde yapılan usülsüz kat artışları ile baltalanmış plan topal bırakılmıştır. Kısacası kentimizin ana planı meri kanunlar çiğnenmek suretiyle usülsüzce pansuman uygulamalar ile uzun süreçte yok edilmeye terkedilmiştir.

Yalova’da günümüze kadar düşünülen kentsel dönüşümün ,şehircilik literatüründeki kentsel dönüşüm tanımında olmadığı anlaşılmakta ve uygulanmak istenen pansuman projelerin, vatandaşın tapulu arazilerine ortak bulunarak müteahhitleri zengin etme çabası olduğu açıkça ortadadır. Oysa ki kentsel dönüşüm ancak ve ancak rantların kamusal kullanımıyla gerçekleşmelidir.

1999 Depreminde yaşadığımız acıların neredeyse tamamı kentleşme problemi kaynaklı olduğu bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır.1999 Marmara Depremi sonrası yorulmuş Yapı stokları “imar barışı” adı altında kullanıma kazandırılarak “vicdan barışına” dönüşmüştür. “Ada bazında kentsel dönüşüm” ifadesi kullanılarak sempatik hale getirilmeye çalışılan, aslında teknik açıdan bir karşılığı olmayan bu söylem, epey zamandır yerel gündemi meşgul etmektedir.

Mimarlar odası her daim olduğu gibi kamuyu doğru bilinçlendirmeyi kendine görev edinmiştir. Siyasi söylemden uzak yalnızca bilimsel duruşu ile toplumun bir çok kesiminin takdirini gururla taşımaktadır. Bu bağlamda kentsel dönüşümün muhakkak mesleki uzmanlarına danışılarak yürütülmesi gerektiğini savunmaktayız. Aksi takdirde “Kentsel dönüşüm” adı altında yapılan pansuman çalışmalarla Yalovamızın, önümüzdeki 50 yılına dönüşü imkansız problemler oluşturmak kaçınılmaz hal alacaktır. Bu konuda kentimizdeki tüm yöneticilerimizi, siyasi görüşten uzak yalnızca bilimsel verinin hakim olacağı tarafsız Kentsel dönüşüm çalıştayları düzenlemeye davet ediyoruz.

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir , fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.” sözüyle, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilime verdiği önemi bir kez daha hatırlatıyoruz.

Nitekim unutmayalım ki karanlıklardan yalnızca ilim ile kurtulacağız.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yalova Temsilciliği Yönetim Kurulu

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.