DOWNAKSA’NIN ARSASININ KULLANIMINI MAHKEME İPTAL ETTİ

Haberi Sesli dinle
Getting your Trinity Audio player ready...

Yalova Platformundan yapılan açıklamada; “DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Karbon Elyaf, Pultruze Profil, Elyaftan Dokuma Kumaş, Karbon Elyaftan Çok Eksenli Dokuma Kumaş ve Reçine Edilmiş Kumaş Üretim Tesisi Entegre Projesi için YALKİM OSB’nin bitişiğinde mülkiyeti Hazineye ait  Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü eski 304/1 yeni 304/3 parsel sayılı “ Mutlak Tarım “ alanı niteliğindeki 125 dönümlük taşınmaz için verilen tarım dışı amaçla kullanma izni Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından İPTAL EDİLMİŞTİR.

            Tarım dışı amaçla kullanma izni verilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 22.12.2020 tarih ve 3451648 sayılı işlemin iptali için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 27.10.2023 tarihli, 2021/272 E., 2023/ 1418 K. Sayılı kararı ile ve yine  aynı işlemin iptali için TEMA Vakfı’nın açtığı davada da Bursa 3. İdare Mahkemesi  2021/417 E., 2023/1419 K sayılı 27.10.2023 tarihli kararı ile  İPTAL kararı verilmiştir.

             Mahkeme’ce dava konusu arazinin mutlak tarım arazi olduğu ve ilgili taşınmazda planlanan kamu yararı kararı alınmış yatırım bakımından alternatif alanın bulunduğu anlaşıldığından, hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

            Söz konusu DowAksa Projesi için kapalı alan etkinliklerine izin verilmeyen pandemi koşullarında  5.11.2020 tarihinde   Çevre, Şehircilik İklim Değişikli İl Müdürlüğünce Taşköprü Belediyesi Salonunda ÇED Halkın Katılımı toplantısı düzenlenmiş Yalova Platformu olarak toplantıya katılıp projeye ilişkin görüşlerimizi açıklamıştık.

Halkın katılım toplantısından

            O kadar gerçek dışı, özensiz, alelacele hazırlanmıştı ki ÇED Proje Tanıtım dosyası; üzerinde meyve bahçeleri bulunan, süs bitkileri yetiştiriciliği yapılan sulama imkanı olan arazi için proje tanıtım dosyasında proje alanının arazi kullanım amacına kabiliyet sınıfına göre VI. Sınıf toprak işlemeli, tarıma elverişsiz olduğu bile yazılabilmişti.

            İtirazlar üzerine ÇED Raporunda tarım alanı yönünden Proje Tanıtım Dosyasındaki  gerçek dışı ifadeler düzeltilmiş ise de mutlak tarım alanı üzerinde sanayi yapılanması öngören proje için Çevre, Şehircilik Ve İklim değişikliği Bakanlığı’nca  08/03/2021 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verilmiştir.

            ÇED Olumlu kararının iptali için açtığımız davada söz konusu  projenin; YALKİM OSB’yi, belirlenen resmi alanının dışında tarım alanları üzerinde fiilen genişletme projesi olduğunu ifade etmiştik.

Açtığımız  ÇED İptal davasında Bursa İdare Mahkemesince  iptal sebepleri arasında “Dava konusu işleme esas nihai ÇED raporunda, tesisin hammadde, mevcut yardımcı işletme kaynaklarına (elektrik, buhar, soğutma suyu, atıksu arıtma tesisi, vb.) yakın mesafede olması nedeniyle en iyi alternatif olarak düşünüldüğü belirtilmiş ise de; tesisin yer aldığı taşınmazın I-II. sınıf mutlak sulu tarım arazisi vasfında olduğu, arazinin tarım dışı kullanımına dair kararın yargılama sürecinin devam ettiği,mevcut haliyle tarımsal ürün verme kabiliyetinde olan bir arazi üzerine getirilecek yapılar ile bu işlevinin sonlandırılmasının ancak çok büyük zaruret halinde tercih edilebileceği göz önünde bulundurulduğunda; tarımsal niteliği nedeniyle çevresel etkilere karşı hassas alan dışında tesisin kurulmasına yönelik karşılaştırmalı alternatif alan araştırmasının yeterli düzeyde yapılmaması,  hususları da belirtilerek ve başkaca sebeplerle de ÇED Olumlu kararının iptaline 11.11.2022 tarihinde karar verilmiştir.

            Söz konusu proje için verilen ÇED Olumlu kararının Mahkemece iptalinin  ardından DowAksa şirketi tarafından yaklaşık  bir hafta içinde alelacele  revize ÇED raporu hazırlatılmış, ÇED sürecini formaliteye indirgeyen Çevre, Şehircilik İklim Bakanlığı, ne yazık ki Mahkeme iptal kararını karşılamayan bu revize ÇED raporunu kabul ederek yeni bir ÇED olumlu kararı  vermiştir. Bakanlıkça  söz kosu proje için verilen bu ikinci ÇED Olumlu kararının iptali için Yalova Platformu ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan dava halen sürmektedir.             TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve TEMA Vakfı’nın ayrı ayrı açtığı davalar sonucu DowAksa  Şirketi projesi için Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından verilen  Tarım Dışı Amaçla Kullanma İzni İPTAL edilmiştir. Proje alanındaki  sanayi yapılanmasına ilişkin çalışmaların  hemen durdurulması gerekmektedir. Tarım Dışı kullanım izni olmadan söz konusu tarım alanında tarım dışı faaliyet yürütülmesi hukuken olanaklı değildir.” İfadelerini kullandılar.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.