RİSK GRUPLARINA GÖRE ALINACAK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Haberi Sesli dinle
Getting your Trinity Audio player ready...

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02.03.2021 günü Vali Vekili Aziz MERCAN başkanlığında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve E.3514 sayılı Genelgesi kapsamındaki tedbirler gündemi ile toplanarak;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve E.3514 sayılı Genelgesinde Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre İlimizin Yüksek Riskli iller grubunda yer aldığı görülmüş olup, aşağıda belirlenen kararların 02.03.2021 tarihi itibariyle uygulanmasına;

1- Ek1’ de belirtildiği şekilde risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 01.12.2020 tarih ve 91 No’ lu Hıfzıssıhha Kurulu Kararımızda belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

Hafta içi günlerde 21.00 – 05.00 saatleri arasında İlimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Hafta sonlarında ise;

İiimiz Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer aldığından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup, ilimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

2-İlimizde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek ve bu saatler arasında toplu taşıma araçlarını kullanabileceklerdir.

İlimizde Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

3-İlimizde belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir. Kıraathane ve benzeri yerlerde okey, briç, iskambil, tavla v.b. oyunlar oynanmayacaktır. Nargile sunumuna getirilmiş kısıtlamaya devam edilecektir.

Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek1’ de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme içme yeri için Ek2’ de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir.

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.

4-İlimizde halı saha, yüzme havuzu v.b. tesisler yeni bir Hıfzıssıhha Kurul kararı alınıncaya kadar hizmete kapalı tutulmasına devam edilecektir.

5-İlimizde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.

6-Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst Kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır.

7-Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e- başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacaktır.

8-Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği kadar aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesi de sürecin bir an evvel neticelenmesini doğrudan etkileyecektir.

Aşılama programı kapsamında her geçen gün hızla artan aşılanan nüfus oranıyla beraber tüm illerimizde beklenen normalleşme kararlarının alınması daha da kolaylaşacaktır.

Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Oy birliği ile karar verildi.

EK1

MESAİ SAATLERİ

31410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/5 sayılı ilgi (a) Genelge ile; COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemleri uygulamasına ilişkin “COVİD-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2020/11 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir. Bu itibarla; kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaktır. İlimizde mesai saatleri 02.03.2021 tarihinden itibaren 08:30-12:30 – 13:30-17:30 olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazısı ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılacağı bildirilmiştir.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönecektir.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Aziz MERCAN

Vali V.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.